Pasen 9 april 2023: Paasviering Sint- Michielskerk: om 10.30 u
  • Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis van Joseph Gabriel RHEINBERGER

  • Surrexit Christus van G. PERGOLESI

  • Victimae Paschali laudes (vierstemmige bewerking)

  • Paashymne uit Cavalleria Rusticana van Pietro MASCAGNI
 
Herfstconcert zaterdag 11 november 2023 H. Hartkerk 20.00:
  • Requiem Solemne van Johann Michael HAYDN : Wolfgang Amadeus Mozart liet zich, bij het componeren van zijn Requiem, zeker inspireren door dit werk.

  • Vesperae Solennes de confessiore KV 339 W.A.MOZART