Het Koninklijk Sint-Jozefskoor is een gemengd vierstemmig koor met een rijke geschiedenis.

Als kerkkoor van start gegaan in 1940 legde het koor, eerst onder dirigentschap van Albert Vanwalleghem en daarna onder leiding van Michiel Goderis, een boeiende en succesvolle weg af. Trouw aan zijn ontstaansreden blijft het koor bijzondere aandacht besteden aan het opluisteren van de belangrijkste kerkelijke feestdagen. De jaarlijkse kerstuitvoeringen betekenen hierbij een hoogtepunt, zowel op muzikaal vlak als wat betreft dienst aan de gemeenschap.

In de jaren 60 wist het koor een zeer hoog muzikaal peil te bereiken, maar vooral na de schitterende onderscheiding op het internationaal koorfestival in 1974 te Teesside Middlesborough (Engeland) kreeg het koor sterke reputatie en grote bekendheid.

Toen Michiel Goderis in 1977 de leiding overnam werd deze rijke traditie verder gezet. Met enthousiasme en deskundigheid programmeerde hij concerten met hoogstaand repertorium: Bachcantaten, Requiem van Fauré, Funeral Music van Purcell, Vesperae Solemnes de Confessore van Mozart, Magnificat van Rutter, Funeral Anthem for Queen Caroline van Haendel e.a.

Er volgden buitenlandse optredens in Parijs, Salzburg, Rouen, Rome, Epoisses, Avalon en onlangs nog in Boulogne sur Mer.... Het Koor werd en wordt nog veel uitgenodigd om huwelijksvieringen, jubilea, uitvaartdiensten en andere officiële gebeurtenissen op te luisteren.

Door de sluiting van de Sint-Jozefskerk als parochiekerk wijzigde het repertorium. Het koor verzorgt nog altijd een aantal vieringen op kerkelijke feestdagen. Daarnaast wordt buiten een klassiek aanbod ook meer gekozen voor optredens met profane muziek.

Jan Cherlet volgde Michiel op vanaf maart 2022 tot oktober 2023. Vanaf november 2023 heeft Stefaan Geeraert het dirigeerstokje in handen.

Karl Vanneste is onze vaste begeleider bij vieringen en concerten. Het koor brengt ook heel graag de composities van Karl.

De creatieve ingesteldheid, het streven naar verfijning en culturele uitstraling, maar ook de aandacht voor het onderhouden van de vriendschap onder de leden staan borg voor een uitdagende toekomst.