P.S. Ereleden die dit wensen kunnen telefonisch een gereserveerde plaats bekomen
via het nummer: 051 / 22 42 17.

Wie nog geen erelid is , maar dit zou wensen kan dit ook via het nummer 051 / 22 42 17.