Beste Vrienden,

Sympathisanten van het Koor,
Cultuur- en muziekminnenden,
  
Wij zongen een CD vol:
  
‘Van Duister naar Licht’
  
Van een Requiem over een Missa Festiva tot een jubelende Psalm.
Allemaal composities van onze begeleider Karl Vanneste
  
                      
Wij nodigen u uit op het voorstellingsconcert waar wij, samen met het orkest, u de integrale CD inhoud laten horen.
  
Dit concert gaat door op
    zaterdag 17 november om 20.00 uur
    in de Sint-Jozefskerk, Deken De Saegherplein, Roeselare.
Na het concert wordt u een receptie aangeboden.
  
 
Kaarten zijn te bekomen bij:
 
    €15 in VVK/aan de deur €18
    gratis voor kinderen –12 jaar
    €6 voor houders van een "Vrije Tijdspas".
 
De CD zal op het concert te koop aangeboden worden voor €10, maar kan ook besteld worden
via overschrijving van het juiste bedrag op rekening nummer 850-8832807-82 (met vermelding CD en naam);
uw CD kunt u afhalen na het concert op 17 november.
Indien u verhinderd bent op 17 november graag een berichtje via ons mailadres en wij bezorgen u de CD thuis.
 
 
Wij hopen u op deze unieke voorstelling te mogen begroeten.
 
 
Namens de Werkgroep en Leden van het Koninklijk Sint-Jozefskoor
 
 
dr. J. Clarysse            Michiel Goderis
Voorzitter                  Dirigent