Het Koninklijk Sint-Jozefskoor is een gemengd vierstemmig koor met een rijke geschiedenis.

Als kerkkoor van start gegaan in 1940 legde het koor, eerst onder dirigentschap van Albert Vanwalleghem en inmiddels reeds meer dan 30 jaar onder leiding van Michiel Goderis, een boeiende en succesvolle weg af. Trouw aan zijn ontstaansreden blijft het koor bijzondere aandacht besteden aan het opluisteren van de belangrijkste kerkelijke feestdagen. De jaarlijkse kerstuitvoeringen betekenen hierbij een hoogtepunt, zowel op muzikaal vlak als wat betreft dienst aan de gemeenschap.

In de jaren 60 wist het koor een zeer hoog muzikaal peil te bereiken, maar vooral na de schitterende onderscheiding op het internationaal koorfestival in 1974 te Teesside Middlesborough (Engeland) kreeg het koor sterke reputatie en grote bekendheid.

Toen Michiel Goderis in 1977 de leiding overnam werd deze rijke traditie verder gezet. Met enthousiasme en deskundigheid programmeerde hij concerten met hoogstaand repertorium: Bachcantaten, Requiem van Fauré, Funeral Music van Purcell, Vesperae Solemnes de Confessore van Mozart, Magnificat van Rutter, Funeral Anthem for Queen Caroline van Haendel e.a.

Er volgden buitenlandse optredens in Parijs, Salzburg, Rouen, Rome, Epoisses, Avalon en onlangs nog in Boulogne sur Mer.... Het Koor werd en wordt nog veel uitgenodigd om huwelijksvieringen, jubilea, uitvaartdiensten en andere officiële gebeurtenissen op te luisteren.

Het Koninklijk Sint-Jozefskoor is méér dan een eenvoudig kerkkoor: de creatieve ingesteldheid, het streven naar verfijning en culturele uitstraling, maar ook de aandacht voor het onderhouden van de vriendschap onder de leden staan borg voor een uitdagende toekomst.